CNBOP

CNBOP oznaczenie

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 85, poz. 553) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania wprowadzony został obowiązek uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania  opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 2010-06-03. Do czerwca 2011 obowiązywał okres przejściowy. Po tym terminie wszystkie oprawy awaryjne zamontowane w obiektach użyteczności publicznej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.

W związku z powyższym certyfikat CNBOP od czerwca 2011 dla opraw instalacji awaryjnej i ewakuacyjnej jest niezbędny, aby uzyskać odbiór i dopuszczenie obiektu do użytkowania. Znakomita większość prezentowanych na naszej stronie produktów oświetlenia awaryjnego posiada taki certyfikat. Bez najmniejszego problemu przesyłamy żądane pismo na prośbę klienta. W zakresie tym służymy również fachową pomocą. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Odpowiednia deklaracja jest wtedy oznaczona zatwierdzonym symbolem:

Ceryfikat CNBOP

Ceryfikat CNBOP

Zobacz wszystkie CNBOP.