DATA-S

DATA-S System monitoringu

System monitoringu oświetlenia awaryjnego DATA-S

Zastosowanie

System monitoringu DATA-S określa stan zainstalowanego oświetlenia awaryjnego przeprowadzając testy funkcjonalne i autonomii, które użytkownik może sam konfigurować. Dzięki temu monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej. Sterowany dotykowo za pomocą intuicyjnego interfejsu.

Charakterystyka techniczna

Maksymalna ilość opraw awaryjnych w systemie 2016
Maksymalna ilość kanałów komunikacyjnych 8
Maksymalna ilość opraw awaryjnych/kanał 63
Maksymalna ilość opraw awaryjnych/kanał
( z zastosowaniem wzmacniaczy sygnałów)
252
Maksymalna długość przewodu komunikacyjnego 1000 [m]

Opis urządzeń w systemie DATA-S

DATA-S C-Panel Jednostka sterująca

DATA-S C-Panel Jednostka sterująca

Niewielkie urządzenie wielofunkcyjne z ekranem dotykowym, stanowiące trzon systemu. Jest ono centralną jednostką sterującą oprawami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Cechy:
– niewielkie gabaryty
– ekran dotykowy
– intuicyjny interfejs
– układ bezpieczeństwa WATCHDOG

DATA-S C-Brigde Rozdzielacz sygnału

DATA-S C-Brigde Rozdzielacz sygnału

Urządzenie pośredniczące w komunikacji jednostki sterującej z urządzeniami adresowalnymi z serii DATA.
Cechy:
– transmisja z jednostką sterującą za pomocą portu RS 232
– transmisja z urządzeniami adresowalnymi za pomocą 2-przewodowej magistrali danych TM BUS (bez polaryzacji)

DATA-S L-REPEATER Wzmacniacz sygnału

DATA-S L-REPEATER Wzmacniacz sygnału

Urządzenie stosowane w przypadku, gdy połączenie wymaga zwiększenia liczby opraw oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego o 63 jednostki adresowalne lub gdy stosowane są długie linie – ponad 1 km.

Cechy dodatkowe systemu DATA-S

– automatyczne lub manualne wykrywanie opraw
– automatyczne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych
– wykonywanie i przechowywanie raportów na temat pracy systemu
– użycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji
– sterowanie za pomocą panelu dotykowego z intuicyjnym i prostym w obsłudze interfejsem
– dedykowany do dużych obiektów użyteczności publicznej
– pełna historia zdarzeń systemu
– zabezpieczenie hasłem dla różnego poziomu uprawnień
– możliwość konfiguracji serwera FTP z dostępem do generowanych raportów
– możliwość konfiguracji zdalnego pulpitu (opcja)