RUBIC MINI

System monitoringo oświetlenia awaryjnego RUBIC MINI

System monitoringu oświetlenia awaryjnego RUBIC MINI

Zastosowanie

System RUBIC MINI UNA jest nowoczesnym kompaktowym
rozwiązaniem przeznaczonym do monitorowania opraw awaryjnych
o unikatowych adresach w obiektach o małej wielkości. System ma
możliwość kontrolowania pracy do 500 opraw awaryjnych, wyposażonych
w źródła zasilania typu RS zarówno fluorescencyjne, jak i LED.
Podstawowym atutem centralki są jej małe gabaryty oraz możliwość
bezpośredniego montażu na szynie TH-35 (DIN-3). System został
maksymalnie uproszczony, pozostawiając jednak najważniejsze funkcje
z punktu widzenia użytkownika.

Cechy monitoringu RUBIC MINI

Najważniejsze parametry:
• monitorowanie do 500 opraw awaryjnych
• maksymalna długość pojedynczej magistrali 1000m
• diody sygnalizujące stan systemu
• trzy przyciski funkcyjne
• dwa wejścia bezpotencjałowe (pętle prądowe)
• dwa wyjścia napięciowe (do sterowania zewnętrznymi przekaźnikami)
• pamięć wewnętrzna przechowująca raporty systemu awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN 50172
• tryb pracy nocnej (dozorowanej)
• możliwość indywidualnego testowania oprawy lub grupy opraw
• wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie centrali
• złącze RJ45 do bezpośredniej komunikacji z dowolnym komputerem
poprzez sieć Ethernet
• indywidualny programowany adres IP
• podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową
• ciągła komunikacja z oprawami w systemie
• zarządzenie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego
oprogramowania SmartVISIO

Opis systemu

Każda centralka wyposażona jest w wejścia
magistrali komunikacyjnej RS, gniazdo RJ45, cztery diody sygnalizacyjne
informujące o statusie systemu, trzy przyciski funkcyjne, które można
zaprogramować z poziomu urządzenia, a także reset oraz service pin
służący do nadawania indywidualnego adresu IP. Dodatkowo centralka
posiada dwa wejścia bezpotencjałowe oraz dwa wyjścia napięciowe tzw.
otwarty kolektor. Komunikacja z oprawami awaryjnymi typu RS odbywa
się za pomocą magistrali komunikacyjnej prowadzonej w standardzie
RS485. Długość pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1000m.
Komunikacja z oprawami dokonuje się w sposób ciągły.