HELIOS LED

Typ Czas podtrzymania Praca
HWM/1/SE 3,2W 1-godzinny awaryjna (ciemna)
HWM/2/SE 3,2W 2-godzinny awaryjna (ciemna)
HWM/3/SE 3,2W 3-godzinny awaryjna (ciemna)
  zobacz więcej typów…

ONTEC S

Typ Opis
ONTEC S 2,5W LED Zasilanie awaryjne 1-, 2-, lub 3-godz,Tryb pracy A-awaryjny (ciemny)
lub SA-sieciowo-awaryjny (jasny)

Tiger LED

Typ Opis
Tiger LED 3,2W Zasilanie awaryjne 1-, 2-, lub 3-godz,

Tryb pracy A-awaryjny (ciemny)
lub SA-sieciowo-awaryjny (jasny)

Orion LED

Typ Opis
Orion LED 3h A Oprawa awaryjna, 3-godz., ciemna
Orion LED 3h SA Oprawa sieciowo-awaryjna, 3-godz., jasna
 zobacz więcej typów…

PUNTO WALL LED

Typ Opis
PUNTO WALL LED 2h A/SA Oprawa ewakuacyjna 2-godzinna, podłączenie uniwersalne
(awaryjna lub sieciowo-awaryjna)